اس ام اس چهارشنبه سوری (5)

جملات تبریک چهارشنبه سوری   آتشنشانها خسته اند و داغ دار؛ چهارشنبه سوری رو ایرانی وسنتی،  بدون ترقه،مواد آتش زا و آروم برگزار کنیم!!!   اس ام اس چهارشنبه سوری   كم كم به آخرسال نزديك مي شويم به جای خرید موادمنفجره چهارشنبه سوری یک دست لباس ...