دلنوشته های تصویری

دلنوشته های تصویری   دلنوشته های تصویری زیبا   دلنوشته های دلنشین   دلنوشته های زیبا   دلنوشته همراه عکس    دلنوشته های زیبا همراه با عکس   دلنوشته های تصویری   دلنوشته عاشقانه   دلنوشته های تنهایی   ...

آدم‌ها ذرّه ذرّه محو می‌‌شوند…

مطالب زیبا و کوتاه    آدم‌ها ذرّه ذرّه محو می‌‌شوند، آرام.. بی‌ صدا.. و تدریجی‌ همان آدم‌هایی‌ که هر از گاهی پیغام کوچکی برایت میفرستند، بی‌ هیچ انتظار جوابی‌، فقط برایِ آنکه بگویند هنوز هستند؛ برای آنکه بگویند هنوز هستی‌ و هنوز برای آنها ...

دلنوشته های زنانه

دلنوشته های زیبای زنانه   تو را نمیدانم، ولی من،هنوز تنهاتر از تنها منم منهمون بیگانه از خود درتنم مناگر زیبابه قامت پیرهنم منپراز احساس عاشق بودنم منبه خود می بالم از اینکه زنم من   دلنوشته های زنانه   تو یک زنی... لباس ...