زندگی زیباست (72)

  براي حذف آدم های سمي از زندگيتان هيچ گاه احساس گناه و خجالت و پشيماني نكنيد... فرقي نميكند، از بستگانتان باشد يا عشقتان يا يك اشناي تازه... مجبور نيستيد براي كسي كه باعث رنج و احساس حقارت در شما ميشود ...

زندگی زیباست (52)

  آدم هایی را می شناسم و می شناسیم که سالی یک بار دوستانشان را مانند وسایل خانه عوض می کنند.  عکس های این چند سال شان را که مرور کنی هر بار عده ای آدم را در کنارشان می ...

زندگی زیباست (50)

  یکی رفت و یکی موند و یکی از غصه هاش خوندو یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساختو یکی رنجید ""یکی بخشید"" یکی از آبروش ترسید یکی بد شد، یکی رد شد،  یکی پابند مقصد شد تو اما باش، """خدا ...

زندگی زیباست (44)

  هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد، آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد. زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد. هر روز یک شروع ...

زندگی زیباست (37)

  هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن روز خوب به تو شادی میدهد،روز بد به تو تجربه،و بدترین روز به تو درس میدهد فصل ها برای درختان هر سال تکرار میشود،اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...

زندگی زیباست (38)

  هوای یکدیگر را داشته باشیددل نشکنیدقضاوت نکنیدهنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید به غم کسی نخندیدبه راحتی از یکدیگر گذر نکنیدبه سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندیدو حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید...آدم‌ها، دنیا ...
  • Page 1 of 212