ممکن است عاشق شما باشد و خیانت کند؟

محرك اصلي مردهاي خيانتكار، نيازهاي عاطفي است.   مي‌گويند از 50 كه بگذرد كار تمام است و مردهاي 28 تا 50 ساله هستند كه به زنان‌شان خيانت مي‌كنند. اما اگر همسر شما هنوز در سال‌هاي جواني است يا تازه به ...