جملات زیبا و خواندنی (21)

جملات زیبا و با معنی   عادت ها می توانند انسان را نابود کنند کافی است انسان به گرسنگی و رنج بردن عادت کند، به زیر ستم بودن! تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند و ترجیح بدهد در بند ...

زندگی زیباست (66)

  هیچوقت در زندگی تان به خاطر احساس ترس عقب ننشینید.  همه ی ما بارها این جمله را شنیده ایم که «بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ مثلاً اینکه بمیرید؟  اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن است برایتان رخ دهد ...

زندگی زیباست (44)

  هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد، آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد. زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد. هر روز یک شروع ...

زندگی زیباست (37)

  هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن روز خوب به تو شادی میدهد،روز بد به تو تجربه،و بدترین روز به تو درس میدهد فصل ها برای درختان هر سال تکرار میشود،اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (39)

جملات الهام بخش زندگی   جملات زیبای تصویری   جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی   جملات الهام بخش جدید   جملات تصویری آموزنده   جملات الهام بخش و مفهمومی   جملات زیبای تصویری   جمـلاتی الـهام بخـش برای ...

جملات زیبا و خواندنی (6)

متن های زیبا و آموزنده   زندگی تکرار فرداهای ماستمیرسد روزی که فردا نیستیمآنچه میماند فقط نقش نکوستنقش ها می ماند و ما نیستیم ...   جملات زیبا و خواندنی و دل نشین   گاهی یک نگاهآنقدر مهربان است کهچشم هرگز رهایش نمیکندگاهی یک ...